ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

หมายเหตุ: กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ อยู่ในหน้า 6-7 ของประกาศ ขอให้ผู้สมัครอ่านประกาศให้ครบถ้วน
 
                                    โทรศัพท์ 02-831-9392, 02-831-9362

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เรื่อง  รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  และตำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน